Czy offline i online jeszcze w ogóle…

Jurgenson oprowadza nas po różnych koncepcjach i sposobach patrzenia, dając nam narzędzia do dalszych rozmyślań i obserwacji - pisze dla nas Magdalena Kargul

Read →